OM

ANDERS HAVGAARD RASMUSSEN

Født 1953 i Godthåb, Grønland. Studentereksamen 1972. Udlært orgelbygger 1976 hos orgelbygger P.Bruhn og Søn. P.O.organisteksamen 1978. Eget orgelbyggeri siden 1983. Modtog i 1993 Elli og Peter Ove Christensens studierejselegat.

DET LILLE ORGEL

I et Kirkerum er Orglet et vigtigt stykke inventar - både Instrument og Udsmykning.
Klangligt en ledsager og formidler. Synligt et smykke, en skulptur

Jeg bygger mindre orgler, konstrueret efter klassisk byggemåde. Jeg lægger vægt på at mine orgler har karakter, at de fremtræder markant - i harmoni med kirkerummet. Jeg lægger vægt på en smuk og enkel forarbejdning.

Jeg bygger mindre orgler - ikke som formindskede udgaver af større orgler og deres klanghierarki. Mit klanglige udgangspunkt er at optage flere grundstemmer i klangbilledet og at lade en bevidst nuancering af hver stemme ligge til grund. At hver stemme bearbejdes som en kammermusikalsk solist - som en karakterstemme. Med disse greb vil denne instrumenttype : DET LILLE ORGEL fremtræde med et anderledes, farverigt klangudtryk. En instrumenttype raffineret til at udfolde sig på friere betingelser - uden streng binding til stil eller repertoire.

Instrumentet fascinerer mig fordi begrænsningen betyder, at alle detaljer må disponeres med fantasi og omhu. Ønsket om med få stemmer at opnå de bedste muligheder stiller også krav til den tekniske opbygning. Halve stemmer, bas-/diskantdelt registratur og vekselregistre er nogle af mulighederne.

DET LILLE ORGEL har sin egen energiske udtrykskraft og intime musikalitet. DET LILLE ORGEL har sit eget spillerum.

AHR januar 2018